Serbia-Flag-icon

Küldetésünk

kuldetes1

Küldetésünk

kuldetes1

Mi, a kollégiumban dolgozó pedagógusok, felelősséggel választjuk nevelési mottóként az iskolanővérek Konstitúciójának következő mondatait:

Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket

– mint Isten teremtményeit és képmásait –

teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra,

hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.

Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.

Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket

– mint Isten teremtményeit és képmásait –

teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra,

hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.

Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.

Küldetéssel rendelkező pedagógusokként

 • Hiszünk a nevelés erejében.
 • Hisszük hogy a nevelés útján átformálható a világ és az igazságtalanságok gyökeréig érünk: neveléssel ezek gyógyulnak.
 • Hiszünk az együttműködés teremtő erejében, az iskolanővéri kollégiumot együtt építjük.
 • Hisszük, hogy Istentől életével mindenki kap küldetést.
 • Hiszünk abban, hogy a vonzó szakmai kínálat mellett hatni tudunk a lélekre: nem elégszünk meg kevesebbel, minthogy diákjaink felismerjék és latba vessék adottságaikat a Föld emberhez méltóvá alakításában, s küldetéses emberré váljanak.

Az a küldetésünk, hogy ezt a feladatot vállaljuk.

Tudatában vagyunk annak, hogy a fentebb megfogalmazott megállapítások csak akkor ültethetők át a gyakorlatba, ha az intézményünkben dolgozó pedagógusok, munkatársak és tanítványok olyan közösséggé formálódnak, amelyben a tagok egymással hiteles kapcsolatban állnak, és nem pusztán egyéni, hanem közös keresztényi elkötelezettségben működnek együtt.

Tanítványkép

A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának nővérei Boldog Gerhardinger Terézia nevelési elveire és tapasztalataikra építve, korunk szükségeire figyelve tanítványképben fogalmazták meg nevelési elveiket. Ezeket az elveket mi is magunkénak valljuk.

kuldetes_tanitvany

A Boldogasszony Iskolanővérek tanítványképe

Szeretnénk, ha minden diákunk olyan felnőtté válna, aki nem sodródik gondolkodás nélkül arra, amerre épp a körülötte lévő világ vinné, hanem

   • törekszik saját maga, társai és az őt körülvevő világ megértésére,
   • odafigyel arra, ki ő, ki a másik,
   • észreveszi, mi történik benne, körülötte,
   • kutatja, mi igazán fontos számára, milyen cél vonzza, s mi igazítja el döntéseiben,
   • nem túléli, hanem átéli az életét – aki tudatos.

Akit nem a félelem vezet, hanem

   • a gyors és biztonságot ígérő válaszok helyett vállalja a keresés kalandját,
   • nyitott, kérdez,
   • ki meri mondani azt, amit ő lát az igazságból,
   • keresi szavai és tettei összhangját,
   • szabad arra, hogy meghallja a másik igazságát – aki igazat mond.

 Aki nem fogyasztója annak a világnak amiben él, hanem

   • alkotó módon van jelen benne,
   • kész felelősséget vállalni az életéért,
   • döntései előtt mérlegeli önmaga és a környezete érdekeit – aki felelős.

Aki nem magányosan keresi a saját boldogságát, hanem

   • képes közös vonzó cél érdekében együttműködni másokkal,
   • tud figyelni, hozzátenni, elengedni,
   • elfogadni, és adni – aki együttműködő.

Akinek nem elég a megszokás kényelme, hanem

   • bátorságot tud venni a megszokottól való eltérésre,
   • kész adottságait kibontani, alakulni, fejlődni, megújulni,
   • tud másokat lelkesíteni – aki alkotó.

Támogatóink