Serbia-Flag-icon

Pro Porta Alapítvány

proporta2

Pro Porta Alapítvány

proporta2

Célja

Fiatalok keresztény szellemben történő oktatása, iskolán kívüli fejlesztése, képzése, az európai keresztény kultúra és művészet népszerűsítése, emberbaráti és egyéb tevékenységekben való részvétel előmozdítása.

Adatai

Cím: 23206 Zrenjanin, Petefi brigade 7. Srbija

Telefon: +381-23-540-570

E-mail: proporta.becskerek@gmail.com

Nyilvántartási szám: 28827024

Adószám: 108284222 

Számlaszám:   RSD – 325-9500700033123-57   

                           EUR – RS 35325-9601700052237-22          SWIFT: OTPVRS22

                           USD – RS 325-9602700052237-17              SWIFT: OTPVRS22

Az alapítvány igazgatója: Rácz Katalin

E-mail: racz.gizellanover@gmail.com

Jele

Logo_Porta

Tevékenysége

Előadások, tréningek, konferenciák, szimpóziumok, nemzetközi találkozók, képzések, szakrális jellegű műhelyek szervezése különböző témakörökben a keresztény kulturális örökség terén.

Kulturális, képző, és népművészeti táborok, kézműves programok, kiállítások, rendezvények lebonyolítása.

Keresztény vallású fiatalok felkutatása és segítése fejlődésükben, oktatásukban és kreativitásukban, valamint lakhatási lehetőség biztosítása iskoláztatásuk ideje alatt.

Olyan tevékenységek felvállalásával, amelyek elősegítik az ifjúság keresztény normák szellemében történő növekedését.

Anyagi erőforrások biztosítása a kollégium fenntartására. Szponzorok, adományozók felkutatása.

A katolikus-keresztény hitoktatás megszervezése iskolán belül és kívül, szabadidős tevékenységek szervezése kisebb településeken-falvakban.

Felnőttek, szülők további oktatása, a társadalmi és közösségi tudat fejlesztése.

Az emberi, a polgári és a kisebbségi jogok népszerűsítése, védelme és fejlesztése, a barátkozás, a humanitás és az emberek közötti megértés eszméjének terjesztése.

A nemek közötti egyenlőség előmozdítása, védelme, erősítése.

A nemzeti kisebbségek kultúrájának és oktatásának tiszteletben tartása, ápolása és népszerűsítése.

Az önkéntesség szervezett és fenntartható formáinak lehetővé tétele, kiépítése, működésének támogatása, jótékonysági, humanitárius tevékenységek segítése, gyakorlása.

Együttműködés és partnerség, szolidaritás és egyenrangú, egymást tisztelő együttműködés az azonos értékeket valló más intézményekkel, szervezetekkel. Közös projektek megvalósítása úgy a Szerb Köztársaságban, mind külföldön.

A nemzeti kisebbségek kultúrájának és oktatásának elismerése, ápolása és népszerűsítése.

Elköteleződés a környezet védelme és a megújuló energiaforrások használata iránt.

Kiemelt figyelem és segítség a sajátos szükségletű fiatalok részére (szociális, egészségügyi, társadalmi, kisebbségi, stb. helyzettől függően).

Az egyházak közötti párbeszéd erősítése előadások, találkozók, fellépések megtartásával.

Az euro-atlanti együttműködés támogatása, az európai értékek és kultúra terjesztése.

Prospektusok, reklámanyagok és kötetek elkészítése és kiadása.

Támogatóink