Hungary-Flag-icon

Kontakt

kapcsolat4

Dom učenika

Ime: Dom Učenika „Karolina Satmari”

Adresa: 23000 Zrenjanin Dr Slavka Županskog 3.
                           (ranije: Narodnog fronta 3.)

E-mail: koll.becskerek@gmail.com

Telefon (portirnica): +381-23-607-083

PIB: 112810919

Matični broj: 08972150

Tekući račun: 325-9500700191286-92

Menadžment: 
      Aniko Karvak – ekonomoski poslovi
      Telefon: +381-23-604-034

      Piroška Lebanov – ekonkursi, programi, smeštaj
      Telefon: +381-23-607-082

Rukovodstvo

Direktor:
      Jene Karl –
jenokarl@gmail.com

Savetnik za pedagoško vaspitanje:
      Đerđi Konc
– koncz.ssnd@gmail.com

Vaspitači

Glavni vaspitač: 
      Angela Halas –
halasangela@gmail.com

Vaspitači:
      Annamaria Ginder – g
inderanna@gmail.com

      Monika Karl – moni33344@gmail.com

      Melisa Terke – t.melisza96@gmail.com

Psiholog:
      Kinga Sarvak –
bkingula93@yahoo.com

Támogatóink

Kontakt

kapcsolat4

Dom učenika

Ime: Dom Učenika „Karolina Satmari”

Adresa: 23000 Zrenjanin Dr Slavka Županskog 3.
  (ranije: Narodnog fronta 3.)

E-mail: koll.becskerek@gmail.com

Telefon (portirnica):

+381-23-607-083

PIB: 112810919

Matični broj: 08972150

Tekući račun:

 325-9500700191286-92

Menadžment: 
Aniko Karvak – ekonomoski poslovi
 Telefon: +381-23-604-034

Piroška Lebanov – ekonkursi, programi, smeštaj
Telefon: +381-23-607-082

Rukovodstvo

Direktor:
Jene Karl –
jenokarl@gmail.com

Savetnik za pedagoško vaspitanje:
Đerđi Konc
– koncz.ssnd@gmail.com

Vaspitači

Glavni vaspitač: 
-Angela Halas –
halasangela@gmail.com

Vaspitači:

 -Annamaria Ginder –          ginderanna@gmail.com

-Monika Karl –moni33344@gmail.com  

-Melisa Terke – t.melisza96@gmail.com

Psiholog:
-Kinga Sarvak –
bkingula93@yahoo.com

Támogatóink