Hungary-Flag-icon

Fondacija SPES

spes12

Cilj

Promovisanje zaštita i unapređenje brige o deci i mladima.

 Podaci

Sedište: 23000 Zrenjanin, Dr Slavka Županskog 3. Srbija

Telefon: +381-23-604-034

Email: Spes23000@gmail.com

Matični broj: 28829795

PIB: 109775521

Tekući račun:   RSD – 325 9500700039249-12 

                           EUR – RS 35325-960170005764109            SWIFT: OTPVRS22

Direktor fondacije: Dobai János

E-mail: janosd52@gmail.com

Znak

Logo_SPES

Delatnost

Stvaranje i održavanje regionalnog centra za versku, kulturnu, vaspitno-obrazovnu delatnost.

Unapređenje vaspitanja mladih u duhu hrišćanskih normi.

Razvoj i širenje kulture u duhu vere.

Obnavljanje, održavanje i stavljanje u funkciju zgrade nekadašnjeg samostana i škole.

Negovanje, širenje i prenošenje hrišćanske i nacionalne kulture na pojedine generacije.

Popularizacija i unapređenje evropsko hrišćanske vrednosti, kulture i umetnosti.

Organizovanje verskih, kulturnih i kulturno-prosvetnih manifestacija od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja.

Štamparsko pripremanje i izdavanje raznih štampanih proizvoda za informisanje.

Organizovanje kulturnih i umetničkih stvaraličkih kampova i manifestacija.

Dobrotvorni rad.

Pribavljanje sponzorstava i donacija.

Saradnja i partnerstvo sa drugim institucijama i organizacijama sličnih interesa i ciljeva.

Támogatóink

Fondacija SPES

spes12

Cilj

Promovisanje zaštita i unapređenje brige o deci i mladima.

 Podaci

Sedište: 23000 Zrenjanin, Dr Slavka Županskog 3. Srbija

Telefon: +381-23-604-034

Email: Spes23000@gmail.com

Matični broj: 28829795

PIB: 109775521

Tekući račun:   RSD – 3259500700039249-12 

EUR – RS 35325960170005764109      SWIFT: OTPVRS22

Direktor fondacije: Dobai János

E-mail: janosd52@gmail.com

Znak

Logo_SPES

Delatnost

Stvaranje i održavanje regionalnog centra za versku, kulturnu, vaspitno-obrazovnu delatnost.

Unapređenje vaspitanja mladih u duhu hrišćanskih normi.

Razvoj i širenje kulture u duhu vere.

Obnavljanje, održavanje i stavljanje u funkciju zgrade nekadašnjeg samostana i škole.

Negovanje, širenje i prenošenje hrišćanske i nacionalne kulture na pojedine generacije.

Popularizacija i unapređenje evropsko hrišćanske vrednosti, kulture i umetnosti.

Organizovanje verskih, kulturnih i kulturno-prosvetnih manifestacija od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja.

Štamparsko pripremanje i izdavanje raznih štampanih proizvoda za informisanje.

Organizovanje kulturnih i umetničkih stvaraličkih kampova i manifestacija.

Dobrotvorni rad.

Pribavljanje sponzorstava i donacija.

Saradnja i partnerstvo sa drugim institucijama i organizacijama sličnih interesa i ciljeva.

Támogatóink