nyitokep

Pro Porta Alapítvány / Fondacija PRO PORTA / Фондација PRO PORTA

 

Székhelye: 23000 Zrenjanin, Cara Dušana 59. Srbija

Az alapítvány igazgatója: Szabó Rozália

Tel: 00381-23-569-234, e-mail: cili.szabo99@gmail.com

Nyilvántartási szám/Matični broj: 28827024

Adószám/PIB: 108284222     

 

 Az alapítvány jele: 

 

porta1   

 

Az alapítvány célja:

 

Gyermekek, fiatalok, felnőttek oktatása, iskolán kívüli fejlesztése, képzése, a keresztény kultúra és művészet népszerűsítése, a szellemi kreativitás, valamint az emberbaráti és egyéb tevékenységek előmozdítása.

 

 

Alapvető tevékenysége:

 

 • Előadások, tréningek, konferenciák, szimpóziumok, nemzetközi találkozók, képzések, szakrális jellegű műhelyek szervezése különböző témakörökben a keresztény kulturális örökség terén.
 • Kulturális, képző, és népművészeti táborok, kézműves programok, kiállítások, rendezvények lebonyolítása.
 • Keresztény vallású fiatalok felkutatása és segítése fejlődésükben, oktatásukban és kreativitásukban, valamint lakhatási lehetőség biztosítása iskoláztatásuk ideje alatt.
 • Olyan tevékenységek felvállalásával, amelyek elősegítik az ifjúság keresztény normák szellemében történő növekedését.
 • Anyagi erőforrások biztosítása a kollégium fenntartására. Szponzorok, adományozók felkutatása.
 • A katolikus-keresztény hitoktatás megszervezése iskolán belül és kívül, szabadidős tevékenységek szervezése kisebb településeken-falvakban.
 • Felnőttek, szülők további oktatása, a társadalmi és közösségi tudat fejlesztése.
 • Az emberi, a polgári és a kisebbségi jogok népszerűsítése, védelme és fejlesztése, a barátkozás, a humanitás és az emberek közötti megértés eszméjének terjesztése.
 • A nemek közötti egyenlőség előmozdítása, védelme, erősítése.
 • A nemzeti kisebbségek kultúrájának és oktatásának tiszteletben tartása, ápolása és népszerűsítése.
 • Az önkéntesség szervezett és fenntartható formáinak lehetővé tétele, kiépítése, működésének támogatása, jótékonysági, humanitárius tevékenységek segítése, gyakorlása.
 • Együttműködés és partnerség, szolidaritás és egyenrangú, egymást tisztelő együttműködés az azonos értékeket valló más intézményekkel, szervezetekkel. Közös projektek megvalósítása úgy a Szerb Köztársaságban, mind külföldön.
 • A nemzeti kisebbségek kultúrájának és oktatásának elismerése, ápolása és népszerűsítése.
 • Elköteleződés a környezet védelme és a megújuló energiaforrások használata iránt.
 • Kiemelt figyelem és segítség a sajátos szükségletű fiatalok részére (szociális, egészségügyi, társadalmi, kisebbségi, stb. helyzettől függően).
 • Az egyházak közötti párbeszéd erősítése előadások, találkozók, fellépések megtartásával. 
 • Az euro-atlanti együttműködés támogatása, az európai értékek és kultúra terjesztése.
 • Prospektusok, reklámanyagok és kötetek elkészítése és kiadása.