nyitokep

„Légy türelmes magadhoz, miközben Isten országa növekszik benned
..., haladj lépésről lépésre, és ne egyszerre fel a magasba!
Jézus mondja: Az Isten országa növekszik.
 (Boldog Terézia anya)

 

 

 

 A kollégium fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek (SSND) Magyar Tartománya.


Jézusról nevezett
 (Gerhardinger) Mária Terézia 1833. október 24-én Bajorországban alapította az Iskolanővérek Kongregációját.

 

A tanítóként működő rendalapító a nevelést olyan szolgálatnak tekintette, amely

 • világméretű látásmódot, átfogó felelősségtudatot kíván,
 • értéket közvetít és ápol,
 • igazságosabb társadalom építésére törekszik. 

Korának felfogásával ellentétben úgy vélte, a társadalom számára szükséges és hasznos a szegényebb rétegek lánygyermekeinek sokoldalú nevelése, oktatása. 

terezia8

Nem csupán elméleti alapvetéseket fogalmazott meg rendtársai számára, hanem gyakorlati útmutatásokat is adott, illetve számos újítást vezetett be a nevelés-oktatás terén:

 

 • A gyermek munkatársként (nem megtöltendő, üres edényként) való kezelése;
 • Tömegnevelés helyett személyre szabott (differenciált) oktatás;
 • A tanulás, játék, házimunka, mozgás megfelelő arányban történő alkalmazása;
 • A tantárgyak összekapcsolása (integrálása);
 • A legmodernebb tanítási módszerek és szemléltető eszközök felhasználása;
 • A hétköznapokban is alkalmazható tudás nyújtása;
 • A tanítvány számára érthető nyelvezeten történő oktatás;
 • A verés, mint nevelési eszköz elvetése;
 • Színvonalas tanárképzés tanulmányutak és tapasztalatcserék révén;
 • Óvodapedagógusok és „napközis” nevelők képzése;
 • Az órarend „feltalálása”;
 • Bajorország első tornatermének felépítése.

 

Tanítványkép

A Magyar Tartomány nővérei Terézia anya nevelési elveire és tapasztalatainkra építve, korunk szükségeire figyelve tanítványképben fogalmazták meg nevelési elveiket:

tanitvany1

 A tanítványképben szereplő értékek meghatározása:

 

IGAZAT MOND:

 a szavak, a tények és a tettek harmóniája.

 

FELELŐS: 

 a saját és környezete (emberek, tárgyak, természet) értékeit együtt mérlegeli cselekvései előtt.

 

TUDATOS:

 törekszik saját maga, társai, környezete megértésére.

 

EGYÜTTMŰKÖDŐ:

 képes közös, vonzó célban megegyezni és szabadságot adni/hagyni a megoldásra.

 

ALKOTÓ:

 képes az önkifejezésre, bátorságot tud venni a megszokottól való eltérésre.

 

ODAADÓ:

 képes latba vetni adottságait, rendelkezésre bocsátani, amije van.

 

 

Jézusról nevezett Mária Terézia néhány gondolata a nevelésről:

 

„A jól képzett nevelő könnyen tud alkalmazkodni azoknak a tudásszintjéhez, akiket oktatnia kell; viszont a legnagyobb jóakarat sem tudja pótolni a hiányos felkészültséget.”

 

„… nem csekély értelmi és lelki felkészülés kell a nővéreknek ahhoz, hogy tudatlan gyermekekhez közel hozzanak…nehéz tantárgyakat, s eközben a gyűlöletesnek tartott iskolát kellemessé tegyék számukra…”

 

„Az ifjúságot nem mesterkélt, szenteskedő szavakkal térítjük meg és vezetjük Istenhez, hanem Krisztus keresztjének erejével, a Szentlélek és a… szeretet által.”

 

„…az egységes képzésnek tulajdonítható az a nagy hatékonyság, amelyről az egyházi és világi felsőbbség tanúskodik.”

 

„a többirányú képzés teljesen veszélytelen…”

 

„Ami az idegen nyelvek oktatását illeti,… már nem lehet boldogulni a világban, ha nem tudunk idegen nyelveken…”