nyitokep

 

HITVALLÁSUNK

 

MI, A BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK ISKOLÁINAK

KÜLDETÉSES PEDAGÓGUSAI

 

HISZÜNK A NEVELÉS EREJÉBEN,

 

HISSZÜK HOGY A NEVELÉS ÚTJÁN MEGVÁLTOZTATHATÓ/ÁTFORMÁLHATÓ

A VILÁG ÉS AZ IGAZSÁGTALANSÁGOK GYÖKERÉIG ÉRÜNK.

A NEVELÉSSEL EZEK GYÓGYULNAK.

 

HISZÜNK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TEREMTŐ EREJÉBEN:

AZ ISKOLANŐVÉRI ISKOLÁT EGYÜTT ÉPÍTJÜK.

 

 

Nevelésen azt értjük, hogy minden gyermeket teljes kibontakozásához segítünk. Hisszük, hogy a test, a lélek, a psziché, az egyéni és a közösségi dimenziók összefüggenek és ezért az integrált nevelés mellett köteleződünk el: egész-ségre, teljességre nevelünk.

 

Hiszünk abban, hogy értékeink

 

 • keresztény
 • emberi
 • nemzeti
 • kulturális

 

átadhatóak, vonzóvá tehetőek, megtapasztalhatóak/megélhetőek, ezáltal diákjaink gazdagíthatók, formálhatók, alakíthatók: saját szent hivatásuk felismeréséhez vezethetők/kísérhetők.

Hisszük, hogy Istentől életével mindenki kap küldetést. Hiszünk abban, hogy iskoláink vonzó szakmai kínálata mellett hatni tudunk a lélekre is: nem elégszünk meg kevesebbel, minthogy a diákjaink felismerjék és latba vessék adottságaikat a Föld emberhez méltóvá alakításában, s küldetéses emberré váljanak. Mint jó magvetők, tiszta tanítást és ezzel szilárd alapot adunk diákjainknak, hogy a vetés szárba szökkenve termést hozhasson: harmincszorost, hatvanszorost és százszorost.

 

NEKÜNK, ISKOLANŐVÉRI NEVELŐKNEK, AZ A KÜLDETÉSÜNK, HOGY EZT A FELADATOT VÁLLALJUK/KÖZVETÍTSÜK. MINDENÜNK MEGVAN AHHOZ, HOGY EZ SIKERÜLJÖN.

 

ERŐS A HITÜNK ABBAN, HOGY

 • minden gyermekben van érték
 • döntő a személyes odafigyelés
 • közösségünk nevelő erejű
 • hat a hiteles példaadás

 

A hitelesség abban látszik meg, hogy:

 • hűségesek vagyunk elveinkhez, értékeinkhez, diákjainkhoz, intézményeinkhez
 • keressük az egyre hatékonyabb utakat
 • sokat gondolkodunk, reflektálunk
 • kitartóan és sokat dolgozunk
 • szívósan küzdünk az egységért, párbeszédben maradunk
 • szavaink és tetteink nincsenek ellentmondásban
 • mindazzal nevelünk, akik vagyunk
 • gondoskodunk saját lelki és testi karbantartásunkról
 • az anyagi és erkölcsi elismerés hiánya nem kedvetlenít el
 • igyekszünk a kudarcokból tanulni/erőt meríteni
 • mindig felállunk /eddig még

 

Jellemző ránk, hogy

 • együttműködésünk közösséget teremt
 • Közösségünknek teremtő ereje van
 • tanulékonyak vagyunk: ami másutt működik, nálunk is beválhat/tanulunk egymástól
 • Képesek vagyunk a változásra és ezzel együtt a számunkra fontos értékek átmentésére
 • hisszük és tapasztaljuk, hogy a kereszténységnek az evangéliumnak létjogosultsága van e világban
 • korrekt a reklámkampányunk - IGAZAT MONDUNK
 • észrevesszük a szükséget és segíteni tudunk
 • igényesek vagyunk: a színvonalas nevelésben-oktatásban hiszünk
 • élünk a hagyományok erejével
 • bízunk a befektetett munka megtérülésében
 • folytonosan megújulunk/erre igényünk is van

 

Különleges adottságaink:
 

Iskoláinkban, misszióinkban óvodás kortól egyetemista korosztályig, egymással együttműködő intézményeken át nevelünk. A diákokon át a szülők tágas közösségét is elérjük. Intézményeink azonos karizmával a Kárpát-medencében hálózatot - iskolanővéri családot - alkotnak. Intézményeink a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek kisebb-nagyobb közösségei körül épültek ki. Nemzetközi rendhez tartozunk: erre alapozva látásmódunk világméretű.

A történelmi Magyarországon a legrégibb nőnevelő és kisiskolásokat nevelő közösségek egyike vagyunk: számos rendszert megéltünk, értékeinket teremtő hűséggel őrizzük.

 

ELŐTTÜNK ÁLLÓ KIHÍVÁSNAK LÁTJUK:
 

 1. A hozzánk érkező diákok, szülők és pedagógusok tudatos és tervezett beavatásának kidolgozását a KÜLDETÉSES EMBER ISKOLÁJÁBA
 2. A pedagógusok folyamatos és igényes, sokoldalú - szakmai, emberi, spirituális, személyre szabott és közösségi, - képzésének kidolgozását
 3. A nővérek szerepének újragondolását a KÜLDETÉSES EMBER ISKOLÁJÁBAN
 4. A női és férfi identitás kibontakoztatásának tudatos elősegítését, elsősorban a most koedukált intézményeinkben
 5. A művészeti nevelés személyiséget, közösséget formáló, spiritualitást közvetítő szerepének tudatosítását
 6. A vezetés és a pedagógusok képzésének központi, egységes rendszerének megszületését
 7. Az iskolai evangelizáció, hitre nevelés újragondolását.